Toimisto-ohjelmisto koulutus ja konsultointi

Merkittävä osa yrityksen toimistohenkilökunnan ajasta kuluu aivan normaalien toimisto-ohjelmistojen parissa. Toimistoissa tuotetaan raportteja, tarjouksia, laskelmia, budjetteja, esityksiä ja lukemattomia muita yrityksen toiminnan kannalta välttämättömiä dokumentteja. Näiden dokumenttien tekemisen tehostaminen tuo yritykselle merkittävää säästöä ja parantaa dokumenttien laatua. Kurssi on hyödyllinen kaikille, jotka tarvitsevat Office -ohjelmistoja työssään.

MS Word koulutus ja toteutukset

Tekstinkäsittely tehdään yrityksissä pääasiassa MS-Wordillä. Monissa tapauksissa suuri osa ajasta kuluu aivan muuhun kuin sisällön tuottamiseen. Otsikot jäävät väärälle sivulle, sivunumeroinnit eivät toimi halutusti, sisennykset ovat väärässä paikassa, sisällysluettelot tehdään käsin, yrityksen logo on sumeana ja väärässä paikassa jne. Seuraava henkilö, joka muokkaa dokumenttia, joutuu taas miettimään näitä samoja asioita uudelleen. Nämä kaikki ongelmat ovat yksinkertaisesti hoidettavissa, eikä niitä edes tule, kuhan jokainen osaa käyttää ohjelmaa kuten se on suunniteltu.

Tarvittaessa toteutamme teille valmiit personoidut Word pohjat, jolloin koko yrityksen viestintä ja dokumentointi yhdenmukaistuu ja tehostuu

MS Excel koulutus ja toteutukset

Taulukkolaskimena MS-Excel on korvaamaton työkalu. Monissa yrityksissä tätä hienoa ohjelmaa käytetään kuitenkin vajaasti ja tehottomasti. Laskelmat, budjetoinnit ja raportoinnit saadaan hoidettua tehokkaasti, kunhan jokainen osallistuja osaa käyttää ohjelmaa, kuten se on suunniteltu. Esimerkiksi muutosten tekeminen olemassa olevaan taulukkoon on helppoa, myös muille kuin dokumentin tekijälle, kunhan vain kaikki osaavat käyttää ohjelmaa samalla tavalla ja oikein.

Lukuisista funktioista huolimatta joihinkin tehtäviin tarvitaan lisäominaisuuksia, jotka saattavat olla hankalia tai mahdottomia toteuttaa ilman makroja tai ohjelmoituja lisäfunktioita. Esimerkiksi case-tyyppiset laskut vaikkapa provisiolaskennassa, olemassa olevan taulukon puhdistus tai haut joidenkin kriteerien mukaan, saattavat olla työläitä ja virhealttiita ilman ohjelmoituja makroja. Kysy toteutusmahdollisuuksista, Excelillä saa paljon aikaiseksi.

MS PowerPoint koulutus ja toteutukset

PowerPoint esitykset ovat mainio apuväline oman tuotteen tai palvelun esittelemiseksi. Yhdenmukaisten ja tyylikkäiden esitysten tekeminen vaatii kuitenkin ohjelmiston käytön osaamista. MS-PowerPointin tarkoituksena on toimia esityksen tukena. Kun esityksen tekeminen osaamisen kautta käy kätevästi, jää aikaa paneutua oman esiintymisen ja sisällön hiomiseen.

Saat kauttamme myös valmiit personoidut esityspohjat, joiden avulla on helppo tehdä oma persoonallinen ja näyttävä esitys.

Avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmistot

Avoimen lähdekoodin OpenOffice, nykyisin LibreOffice, on niin kehittynyt, ettet välttämättä tarvitse perinteistä MS-Office -pakettia normaalien työtehtävien hoitamiseen. Tiedostot ovat erittäin yhteensopivia MS Officen kanssa, ohjelmat vakaita, käyttöliittymä on selkeä ja intuitiivinen, sekä samanlainen käyttöjärjestelmästä riippumatta. Lisäksi säästät lisenssikustannukset. Saat meiltä koulutuksen myös LibreOffice käyttäjäksi!

 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin yrityksenne tarpeista toimisto-ohjelmistojen käytössä. Jo yhdessä päivässä henkilökunnan osaaminen kasvaa merkittävästi näiden kaikkien ohjelmistojen käytössä

Kurssit suunnitellaan aina asiakaskohtaisesti, jolloin sisältö vastaa tehokkaasti tarpeitasi.